آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

22 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

توبه زیباترین پوزش

محمدحسین جعفری

توبه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آواز های گل محمدی

شیرینعلی گلمرادی

شعر فارسی

هنرستان دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان پسرانه سما

فرهنگنامه مهمانی

محمد محمدی ری شهری

مهمانی_احادیث

دبستان پسرانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

ضرب المثلهای ایرانی

دبستان پسرانه سما

زیبا صدایم کن

فرهاد حسن زاده

داستان های فارسی

دبستان پسرانه سما

ظرافت های معلمی

مجیدنقیه

معلمان

دبستان پسرانه سما

حل مساله به روش خلاق

دیان دریز

تدریس اثر بخش

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا سادات حسيني

1382/02/04

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كرمي

1389/02/05

دبستان پسرانه سما

امير سام كيومرثي

1391/02/07

دبستان دخترانه سما

فرناز طهماسبي

1392/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دانشور

1381/02/02

دبستان دخترانه سما

زهرا افشاري

1387/02/03

دبستان پسرانه سما

عرشيا نفر

1388/02/05

دبستان دخترانه سما

رونيكا وزيري

1389/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راحله فرخي

1383/02/03