آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

توبه زیباترین پوزش

محمدحسین جعفری

توبه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

من و کتاب

علی خامنه ای

کتاب و مواد خواندنی

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

با شوق نام تو قلم از ابتدا نوشت

ژیلا نظری

شعر فارسی

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مفاتیح الحیات

آیت الله جوادی آملی

اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند

دکتر سیلویا ریم

شخصیت و موفقیت تحصیل

دبستان پسرانه سما

پنج شنبه فیروزه ای

ساراعرفانی

داستانهای فارسی

دبستان پسرانه سما

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبستان پسرانه سما

پنج شنبه فیروزه ای

ساراعرفانی

داستانهای فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

نگین فخارزاده

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا شریفی

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رومینا امینی

مسابقه: نمایشگاه هفته پژوهش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه شریفی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تکنوازی سه تار

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیتک افشاری

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تکنوازی سه تار

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانیه قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

اسما دهقان حسامپور

1387/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا چوبينه

1381/12/02

دبستان پسرانه سما

مهدي خاك باز

1387/12/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه پذيرا

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

احسان عبداللهي

1389/12/07