آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ظرافت های معلمی

مجیدنقیه

معلمان

دبستان پسرانه سما

پیراهن بلند ماه

شهرام شفیعی

جعفربن محمد(ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعترافات غلامان

حمیدرضا شاه آبادی

داستان

دبستان دخترانه سما

قصه های قرآنی فرشتگان

محسن ماجراجو

فرشتگان در قرآن

دبستان پسرانه سما

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان پسرانه سما

آبنبات هل دار

مهردادصدقی

طنزفارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات

ا

ادبیات ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات

ا

ادبیات ایران

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

هنرستان دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا آزادي خواه

1383/12/30

دبستان پسرانه سما

محمدصالح جلالت

1389/12/23

دبستان دخترانه سما

صدف كيومرثي

1388/12/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه سليمي

1387/12/24

دبستان پسرانه سما

ايليا كرمي

1388/12/29

دبستان پسرانه سما

محمد احمدي

1388/12/25