آخرین اخبار مدارس


26 فروردیندبستان دخترانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان پسرانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

من و کتاب

علی خامنه ای

کتاب و مواد خواندنی

دبستان پسرانه سما

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرد اخلاص

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند

دکتر سیلویا ریم

شخصیت و موفقیت تحصیل

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبستان پسرانه سما

پنج شنبه فیروزه ای

ساراعرفانی

داستانهای فارسی

دبستان پسرانه سما

فرهنگنامه مهمانی

محمد محمدی ری شهری

مهمانی_احادیث

دبستان پسرانه سما

توبه زیباترین پوزش

محمدحسین جعفری

توبه

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبستان پسرانه سما

حل مساله به روش خلاق

دیان دریز

تدریس اثر بخش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هانیه قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فتحی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مونا حسینی

مسابقه: دست ساخته باوسایل دورریز

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ضیایی

مسابقه: سبک کیوکشین کاراته تزوکا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا شریفی

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا حسن پور

مسابقه: نمایشگاه هفته پژوهش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رومینا امینی

مسابقه: نمایشگاه هفته پژوهش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه شریفی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا محمدي

1379/02/04

دبستان دخترانه سما

زهرا افشاري

1387/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كرمي

1389/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دانشور

1381/02/02

دبستان پسرانه سما

عرشيا نفر

1388/02/05

دبستان پسرانه سما

امير سام كيومرثي

1391/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راحله فرخي

1383/02/03