آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبستان دخترانه سما

هشت کتاب

سهراب سپهری

شعرنو

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

من و کتاب

علی خامنه ای

کتاب و مواد خواندنی

دبستان پسرانه سما

یادگیری آسان با تفکر وتفریح

کلاوس کولب ,فرانک میلتنر

مطالعه وفراگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

با شوق نام تو قلم از ابتدا نوشت

ژیلا نظری

شعر فارسی

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبستان پسرانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

ضرب المثلهای ایرانی

هنرستان دخترانه سما (ض م)

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبستان پسرانه سما

ظرافت های معلمی

مجیدنقیه

معلمان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آیتک افشاری

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شریفی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگین فخارزاده

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

عليرضا شريفي

1386/09/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا يزدانپناه

1383/09/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رومينا اميني

1379/09/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم سليماني

1381/09/07

دبستان پسرانه سما

عليرضا كارگر

1390/09/02

هنرستان دخترانه سما (ض م)

آيدا جعفري

1380/09/06

دبستان دخترانه سما

عاطفه رستگار

1386/09/05