آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان پسرانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبستان پسرانه سما

سلام برابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهیدان_سرگذشتنامه

هنرستان دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند

دکتر سیلویا ریم

شخصیت و موفقیت تحصیل

دبستان دخترانه سما

قصه های قرآنی فرشتگان

محسن ماجراجو

فرشتگان در قرآن

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

دبستان پسرانه سما

پیراهن بلند ماه

شهرام شفیعی

جعفربن محمد(ع)

دبستان دخترانه سما

هشت کتاب

سهراب سپهری

شعرنو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعترافات غلامان

حمیدرضا شاه آبادی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسین جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا حسن پور

مسابقه: نمایشگاه هفته پژوهش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هانیه قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ضیایی

مسابقه: سبک کیوکشین کاراته تزوکا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا حسن پور

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مینا مرادی

مسابقه: المپیادملی بازیهای فکری رویش

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازیلا قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تک نوازی سه تار

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فتحی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

زهرا نظري

1385/04/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل آستانه

1382/04/04

دبستان پسرانه سما

امير عبدالهي

1389/04/03

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات نعمت اللهي

1391/04/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شفيعي

1391/04/04

دبستان دخترانه سما

مونا حسيني

1390/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه برزگر

1381/04/05

دبستان دخترانه سما

نگار كاظمي

1391/04/08