آخرین اخبار مدارس


25 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه

24 مهردبستان دخترانه

17 مهردبستان پسرانه

14 مهردبستان دخترانه

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه

31 شهریوردبستان پسرانه

31 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه

30 شهریوردبیرستان دوره دوم دخترانه

30 شهریوردبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

قصه های قرآنی فرشتگان

محسن ماجراجو

فرشتگان در قرآن

دبستان پسرانه

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبیرستان دوره دوم دخترانه

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبیرستان دوره اول دخترانه

مفاتیح الحیات

آیت الله جوادی آملی

اسلامی

دبستان پسرانه

مهارت های یادگیری علوم

پیترملت,جان گراهام,ساراآنجلیس

سرگرمی های علمی

دبستان دخترانه

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبیرستان دوره اول دخترانه

مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات

ا

ادبیات ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه

با شوق نام تو قلم از ابتدا نوشت

ژیلا نظری

شعر فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)