آخرین اخبار مدارس


06 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 تیردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 خرداددبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

مهارت های یادگیری علوم

پیترملت,جان گراهام,ساراآنجلیس

سرگرمی های علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبستان پسرانه سما

پنج شنبه فیروزه ای

ساراعرفانی

داستانهای فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

هنرستان دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

دبستان پسرانه سما

حل مساله به روش خلاق

دیان دریز

تدریس اثر بخش

هنرستان دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

هنرستان دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان دخترانه سما

سیری در زندگانی امام جعفرصادق(ع)

سیدمحمد صالحی

جعفربن محمد(ع)

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مونا حسینی

مسابقه: دست ساخته باوسایل دورریز

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مینا مرادی

مسابقه: المپیادملی بازیهای فکری رویش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حکیمی

مسابقه: تکنوازی گیتار

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا شریفی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حکیمی

مسابقه: تکنوازی گیتار

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تک نوازی سه تار

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حکیمی

مسابقه: تکنوازی گیتار

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه فتحی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پایه هشتم

ساخت شارژر موبایل خورشیدی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه بهشتی پور

ساخت ربات خدمتکار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه پیرمرادیان -زهرا منصوری

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت حیوانات (موش ها)

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرسام شعباني نيا

1389/05/26

دبستان دخترانه سما

نرجس يزداني

1385/05/27

دبستان دخترانه سما

روژينا زينلي

1391/05/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل هفت برادران

1391/05/28

دبستان دخترانه سما

ستاره دهقان

1387/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نظري

1385/05/29

دبستان دخترانه سما

پرستو يزدي

1388/05/28