آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

یادگیری آسان با تفکر وتفریح

کلاوس کولب ,فرانک میلتنر

مطالعه وفراگیری

دبستان پسرانه سما

حل مساله به روش خلاق

دیان دریز

تدریس اثر بخش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

با شوق نام تو قلم از ابتدا نوشت

ژیلا نظری

شعر فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

دبستان پسرانه سما

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

من و کتاب

علی خامنه ای

کتاب و مواد خواندنی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعترافات غلامان

حمیدرضا شاه آبادی

داستان

دبستان پسرانه سما

توبه زیباترین پوزش

محمدحسین جعفری

توبه

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبستان پسرانه سما

پیراهن بلند ماه

شهرام شفیعی

جعفربن محمد(ع)

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا محبي

1382/09/24

دبستان دخترانه سما

كيانا بهرامي

1390/09/26

دبستان دخترانه سما

ديانا زارع

1391/09/29

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا نكويي

1390/09/28

دبستان پسرانه سما

ماهان مرتضي زاده

1387/09/30

دبستان پسرانه سما

علي همتي

1389/09/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه مريسلي نژاد

1389/09/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريسا شباني

1379/09/30