آخرین اخبار مدارس


26 فروردیندبستان دخترانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

21 اسفنددبستان پسرانه سما

21 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هنرستان دخترانه سما (ض م)

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبستان پسرانه سما

سلام برابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهیدان_سرگذشتنامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مرد اخلاص

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

زندگینامه

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند

دکتر سیلویا ریم

شخصیت و موفقیت تحصیل

دبستان پسرانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

ضرب المثلهای ایرانی

هنرستان دخترانه سما (ض م)

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

صول شهروندی در فرهنگ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبستان دخترانه سما

هشت کتاب

سهراب سپهری

شعرنو

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریامرتضوی

مسابقه: تک نوازی ویولن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانیه قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شریفی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگین فخارزاده

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تک نوازی سه تار

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مینا مرادی

مسابقه: المپیادملی بازیهای فکری رویش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهشاد اسدی

مسابقه: تکنوازی سه تار

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راحله فرخي

1383/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كرمي

1389/02/05

دبستان پسرانه سما

عرشيا نفر

1388/02/05

دبستان پسرانه سما

امير سام كيومرثي

1391/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا محمدي

1379/02/04

دبستان دخترانه سما

زهرا افشاري

1387/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دانشور

1381/02/02