آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

22 اسفنددبستان پسرانه سما

19 اسفنددبستان دخترانه سما

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبستان دخترانه سما

سیری در زندگانی امام جعفرصادق(ع)

سیدمحمد صالحی

جعفربن محمد(ع)

دبستان دخترانه سما

مجموعه کتابهای آموزشی امید مهر

سیدجواد تزرقی

کتاب کار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

من و کتاب

علی خامنه ای

کتاب و مواد خواندنی

دبستان پسرانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

ضرب المثلهای ایرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبستان پسرانه سما

یادگیری آسان با تفکر وتفریح

کلاوس کولب ,فرانک میلتنر

مطالعه وفراگیری

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هووارت و پام فیشر

مشکلات عاطفی کودکان

دبستان پسرانه سما

حل مساله به روش خلاق

دیان دریز

تدریس اثر بخش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات

ا

ادبیات ایران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعباس كرمي

1389/02/05

دبستان دخترانه سما

زهرا افشاري

1387/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راحله فرخي

1383/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا سادات حسيني

1382/02/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دانشور

1381/02/02

دبستان پسرانه سما

عرشيا نفر

1388/02/05

دبستان دخترانه سما

فرناز طهماسبي

1392/02/01

دبستان پسرانه سما

امير سام كيومرثي

1391/02/07

دبستان دخترانه سما

رونيكا وزيري

1389/02/02