آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

زیبا صدایم کن

فرهاد حسن زاده

داستان های فارسی

دبستان پسرانه سما

قرآن درمانی روحی وجسمی

محمدرضاآشتیانی,سیدمحسن موسوی آ

گره گشایی روحی و ماد

دبستان پسرانه سما

حل مساله به روش خلاق

دیان دریز

تدریس اثر بخش

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعترافات غلامان

حمیدرضا شاه آبادی

داستان

دبستان دخترانه سما

هشت کتاب

سهراب سپهری

شعرنو

دبستان پسرانه سما

توبه زیباترین پوزش

محمدحسین جعفری

توبه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خاک های نرم کوشک

سعید عاکف

سرگذشت نامه

دبستان پسرانه سما

مهارت های یادگیری علوم

پیترملت,جان گراهام,ساراآنجلیس

سرگرمی های علمی

دبستان پسرانه سما

سلام برابراهیم

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

شهیدان_سرگذشتنامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

با شوق نام تو قلم از ابتدا نوشت

ژیلا نظری

شعر فارسی

هنرستان دخترانه سما

قله ها دره ها

اسپنسرجانسون

قله ها دره ها

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه سليمي

1387/12/24

دبستان پسرانه سما

ايليا كرمي

1388/12/29

دبستان دخترانه سما

صدف كيومرثي

1388/12/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا آزادي خواه

1383/12/30

دبستان پسرانه سما

محمد احمدي

1388/12/25

دبستان پسرانه سما

محمدصالح جلالت

1389/12/23