آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

فرهنگنامه مهمانی

محمد محمدی ری شهری

مهمانی_احادیث

دبستان پسرانه سما

آباده ,شهر فرهنگ و ادب

حسین نمازی

آباده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آواز های گل محمدی

شیرینعلی گلمرادی

شعر فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اصول شهروندی در فرهنگ ایرانی

خلیل هیبتی

اصول شهروندی در فرهن

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان با مشکلات عاطفی و رفتاری

روی هووارت و پام فیشر

مشکلات عاطفی کودکان

هنرستان دخترانه سما (ض م)

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبستان پسرانه سما

کتاب کار و تمرین

طاهره رستگار

کتاب کار و تمرین و کاربرگ

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان دخترانه سما

سیری در زندگانی امام جعفرصادق(ع)

سیدمحمد صالحی

جعفربن محمد(ع)

دبستان پسرانه سما

یادگیری آسان با تفکر وتفریح

کلاوس کولب ,فرانک میلتنر

مطالعه وفراگیری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبستان پسرانه سما

پیراهن بلند ماه

شهرام شفیعی

جعفربن محمد(ع)

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسین جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نازیلا قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پریا مرتضوی

مسابقه: تکنوازی ویولن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا شریفی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانیه قبادی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنین نوروزی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا شریفی

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه شریفی

مسابقه: مسابقات دوومیدانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ضیایی

مسابقه: سبک کیوکشین کاراته تزوکا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیتک افشاری

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا چوبينه

1381/12/02

دبستان دخترانه سما

اسما دهقان حسامپور

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

مهدي خاك باز

1387/12/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه پذيرا

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

احسان عبداللهي

1389/12/07