آخرین اخبار مدارس


29 آباندبستان دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اعترافات غلامان

حمیدرضا شاه آبادی

داستان

دبستان پسرانه سما

یادگیری آسان با تفکر وتفریح

کلاوس کولب ,فرانک میلتنر

مطالعه وفراگیری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

هنرستان دخترانه سما (ض م)

هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند. اره هیچ چیز1

آلبرت الیس

هیچ چیز نمی تواند نا

دبستان پسرانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

ضرب المثلهای ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

داستان های فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

با شوق نام تو قلم از ابتدا نوشت

ژیلا نظری

شعر فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مغز برتر

کارول وردرمن

مغز برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مفاتیح الحیات

آیت الله جوادی آملی

اسلامی

دبستان دخترانه سما

وقتی که فرزندان باهوش نمره های کم می گیرند

دکتر سیلویا ریم

شخصیت و موفقیت تحصیل

دبستان پسرانه سما

پنج شنبه فیروزه ای

ساراعرفانی

داستانهای فارسی

دبستان دخترانه سما

کتاب مکمل

پوراندخت جم

کتاب مکمل ریاضی و فارسی اول دبستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

حسین جباری

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نگین فخارزاده

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیتک افشاری

مسابقه: آزمون ششمی ها (شماره ی 2)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: مسابقه اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه یوسفی

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل شریفی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان دخترانه سما (ض م)

آيدا جعفري

1380/09/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا كارگر

1390/09/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا يزدانپناه

1383/09/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا شريفي

1386/09/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم سليماني

1381/09/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رومينا اميني

1379/09/04

دبستان دخترانه سما

عاطفه رستگار

1386/09/05